Impressie nieuw DC Madoerastraat Maasvlakte

Het nieuwe distributiecentrum van ±21.000 mzal gespecialiseerd zijn voor de opslag van koopmansgoederen en verpakte gevaarlijke stoffen. In totaal zal ±12.500 m2 geschikt zijn voor de opslag van koopmansgoederen wat zal worden bewaakt met een sprinklerinstallatie. Daarnaast zal ±6.000 mworden ingericht voor de opslag van gevaarlijke stoffen conform de PGS15. De 3 compartimenten en de expeditie zone, met in totaal 9 docks, zal worden bewaakt met een CO2 blussysteem.

Afdrummen en afvullen

Uniek aan het warehouse is het afvullen, verpakken, mengen en opslag van vloeibare chemische producten wat geïntegreerd wordt in ±1.500 mvan het warehouse. Jaarlijks zal er naar verwachting 75.000 tot 100.000 ton lading door het complex gaan, deels voor Rotterdam nieuwe lading.

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Stabiele winstcijfers voor Neele-Vat

De Rotterdamse logistiek dienstverlener Neele-Vat zag de nettowinst vorig jaar een fractie stijgen naar 4,8 miljoen euro, op een omzet van bijna 220 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat (6,6 miljoen euro) lag ook iets boven het resultaat uit 2016.

Alles draait om logistiek

Dat blijkt uit de recent bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde jaarrekening over 2017. Algemeen directeur Cuno Vat van het familiebedrijf is meer dan tevreden dat het bedrijf ondanks stevige kostenstijgingen in de markt, door onder meer het tekort aan chauffeurs, de winstgevendheid heeft weten te handhaven.

Terugblikkend was 2017 voor Neele-Vat een goed jaar, legt hij uit. De omzet steeg met 10 miljoen euro naar 219 miljoen euro. Voor dit jaar verwacht de directeur wederom een omzetgroei van rond de 5%.

Wegvervoer

De meeste groei zat vorig jaar in de kernactiviteit wegvervoer (+5 miljoen euro). Dit onderdeel blijft met 120 miljoen aan omzet verreweg de grootste inkomstenbron voor het bedrijf. Expeditie (lucht-en zeevracht) deed het met een groei van 3,5 miljoen naar bij 73 miljoen ook goed.

Daarbij zijn het vooral extra zeecontainers die voor de groei zorgden, aldus Vat. ‘Op luchtvrachtgebied zijn wij helaas maar een kleine speler’. Warehousing, dat steeds belangrijker wordt voor de groep, zag de omzet licht groeien (+ 700.000 euro) naar bijna 20 miljoen euro.

Tekort

Grote zorg voor Vat blijft het schrijnend tekort aan opslagruimte in de Rotterdamse haven. ‘Opslag wordt een schaars goed in de haven. Het is goed dat het havenbedrijf verder 100.000 vierkante meter ontwikkelt op de Maasvlakte, maar het is niet genoeg. Er ligt bijvoorbeeld ook een uitdaging in de Waalhaven, Daar zijn veel logistieke panden nog uit de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. Maar wie gaat daar investeren of partijen uitkopen?’

bron: Nieuwsblad Transport

Verandering in Duitse tolheffing

De aanpassingen van de Duitse tolheffing hebben onherroepelijk een flinke invloed op de transporttarieven van 2019.

Wat is er aan de hand:
Sinds juli 2018 is naast de Autobahn ook de Bundesstrasse tolplichtig geworden. Dit betekent dat de tolheffing is uitgebreid van 15.000 naar 52.000 kilometer. In de praktijk gaat het daarmee over de “last en first mile” en het transito verkeer heeft hier geen last van. De Duitse regering beoogt hiermee op jaarbasis € 2,5 miljard extra op te halen.
Het gepresenteerde voorstel van het Duitse kabinet is om de toltarieven verder sterk te verhogen   vanaf 1 jan 2019. Deze verhoging is exorbitant. Voor een vijfassige combinatie met Euro 6 motor gaat de tol van € 0,135 naar € 0,187, dus bijna 39% stijging. De definitieve beslissing moet nog door het parlement genomen worden, maar de Duitse transportorganisaties hebben ons laten weten dat de maatregel niet aan te vechten valt.

Wat zijn de verwachte gevolgen:Neele-Vat logistics
Deze enorme kostenstijging wordt de transportwereld door de Duitse overheid opgelegd en zullen gevolgen hebben voor de transporttarieven van 2019.
Op dit moment kunnen we nog niet de exacte gevolgen bepalen. Een voorzichtige inschatting is dat het effect van de tolverhoging en -uitbreiding op de transporttarieven vanaf Nederland naar het Ruhrgebied 2% zal bedragen, oplopend tot 4 % naar bestemmingen verder in Duitsland.
Belangrijk voor u is ook om te weten dat het verwachte effect op het transito verkeer, afhankelijk van het bestemmingsland, tussen € 28 en € 36 per enkele rit zal liggen.

Nogmaals benadrukken wij dat deze informatie enkel informatief is en alleen betrekking heeft op het effect van de Duitse tolverhoging. Andere kostenstijgingen zoals bijvoorbeeld CAO- afspraken, onderhoud en verzekeringen zijn hier niet in meegenomen.

Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

Peter Vinke
Directeur Transport
Neele-Vat Logistics B.V.

Veelzijdig zijn in Rotterdam

Tien Krone huckepacktrailers voor Neele-Vat Logistics

Neele-Vat Logistics investeert verder in het intermodale vervoer. Naast de bestaande vloot van 160 wissellaadbakken en 20 stuks P385 schuifzeil trailers heeft Neele-Vat de eerste 10 huckepack trailers van Krone in gebruik genomen. De trailers zullen voornamelijk intermodaal worden ingezet op het spoor tussen Rotterdam en Brescia, Italië.

“Brescia is voor ons bedrijf een uitstekende intermodale hub, net achter de Gotthard Tunnel en wij zijn er van overtuigd dat wij op dit traject onze stromen verder kunnen uitbreiden”, aldus Peter Vinke, directeur transport bij Neele-Vat. “Naast onze uitgebreide Europese wegtransportdiensten zien we steeds meer lading over het spoor geboekt worden. Het is dus zaak dat we onze capaciteit aanzienlijk gaan uitbreiden en deze investering is een eerste aanzet daartoe.”

Neele-Vat is een veelzijdig logistiek familiebedrijf dat als full service internationaal opererende logistieke dienstverlener een omzet van meer dan 250 miljoen euro genereert met 600 medewerkers.  Klanten zijn afkomstig uit de sectoren food, retail en feed. Neele-Vat  heeft zeven vestigingen in Nederland, alle op of nabij logistieke hotspots. Buiten Nederland is Neele-Vat vertegenwoordigd in België, Finland, Polen, Italië, Roemenië, China en Rusland.

De groei van het bedrijf wordt verder gemarkeerd door de realisatie op zeer korte termijn van een gloednieuw hoofdkantoor inclusief een state-of-the-art distributiecentrum van 45000 m2 in het Rotterdamse havengebied. De nieuwe hoofdvestiging gaat gerealiseerd worden op een prachtige zichtlocatie in het Port Park Pernis, vlakbij de containerterminals van de Eemhaven en de Waalhaven en nabij het kruispunt van de snelwegen A4 en A15.

“Wij hebben voor Krone gekozen omdat we tevreden zijn over de circa 120 wissellaadbakken die prima voldoen aan onze wensen betreffende het vervoer per spoor”, zegt Business Unit Manager Italië Rene van Berkel.  “We hebben er dus vertrouwen in dat deze trailers het ook goed gaan doen.” Krone bleek voor deze inzet de juiste trailer te kunnen leveren. De schuifzeiltrailers zijn voorzien van zijkleppen en hebben een geavanceerd ladingvastzetsysteem.  De nieuwe trailers staan op eigen merk assen van Krone en zijn uitgerust met trommelremmen.

 

Bron: https://www.ttm.nl/

Importheffingen vanuit de Verenigde Staten

In een reactie op de recente maatregelen genomen door de USA met betrekking tot extra import heffing op goederen vanuit de EU heeft de Europese Commissie een maatregel aangekondigd dit effectief zal worden op vrijdag 22 juni 2018.

 

Op onder andere de onderstaande goederen die ingevoerd worden vanuit de USA zal een extra importheffing worden geheven. Hieronder een greep uit de goederen die vallen onder de extra import heffing.

 

Goederencode Goederenomschrijving Heffing
07104000 Mais 25%
10033021 Rijst 25%
20098159 Cranberry 25%
202083011 Bourbon whisky 25%
33042000 Make-up 25%
62034231 T-shirts en aanverwante artikelen 25%
64035995 Schoenen 25%
7219…… Roest vrij staal 25%
8711……. Motorfietsen 25%

 

Volledig overzicht is hier terug te vinden.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met uw Neele-Vat contactpersoon.

 

 

Vrijhandelsakkoorden met Australië en Nieuw Zeeland

 

Op 22 mei 2018 hebben de EU-handelsministers het licht op groen gezet voor onderhandelingen over vrijhandelsverdragen met Australië en Nieuw-Zeeland. EU-commissaris Cecilia Malmström (handel) reist de komende weken naar de hoofdsteden Canberra en Wellington voor de officiële start van de gesprekken.

Nederland is voorstander van ‘brede en ambitieuze’ handelsakkoorden met beide landen.

De volgende onderwerpen komen in de onderhandelingen aan de orde:

 • handel in goederen
 • veterinaire en fytosanitaire maatregelen;
 • intellectueel eigendomsrecht;
 • overheidsaanbestedingen;
 • duurzame ontwikkeling;
 • technische handelsbarrières;
 • (duurzame) energie;
 • handel in diensten;
 • mededinging;
 • douane en handelsfacilitatie;
 • handelsmaatregelen;
 • transparantie

Het gevolg van dit vrijhandelsakkoord zal zijn dat er in het handelsverkeer tussen EU en genoemde landen geen invoerrechten meer geheven zullen worden.

Datum van ingang zal nog wel even duren deze is ook nog niet bekent gemaakt. Meestal nemen zulk soort onderhandeling vrij veel tijd in beslag. U kunt zeker rekenen op 18 maanden.
Mochten wij ondertussen meer kunnen melden, dan houden wij u zeker op de hoogte.

 

Bron: https://info.vnoncw-mkb.nl/

Neele-Vat gaat weer bouwen op de Maasvlakte

Logistiek dienstverlener Neele-Vat gaat samen met het Turkse Arkem Chemicals op de Maasvlakte het Rotterdam Blending and Filling station bouwen. Dat moet over ongeveer een jaar klaar zijn.

Het complex krijgt een oppervlakte van 22.000 vierkante meter op een van de laatst beschikbare percelen op het Distripark. Het centrum is bedoeld voor opslag en distributie van zowel gevaarlijke (IMO) als ongevaarlijke vloeibare lading en krijgt, als eerste op de Maasvlakte, een ‘afvulstation’. Dat krijgt vier lijnen om per tankwagen of tankcontainer aangevoerde vloeibare lading om te pakken in kleinere eenheden, zoals vaten en de steeds populairdere intermediate bulk containers (ibc’s) van duizend liter.

Volgens topman Cuno Vat is het project een opsteker voor de positie van Rotterdam in de chemie-logistiek, waarin Antwerpen traditioneel een sterke positie heeft. Hij schat de investering op vijftien tot twintig miljoen euro en verwacht dat het project goed is voor zo’n 25 nieuwe banen. Ongeveer een derde van de oppervlakte is bestemd voor IMO-lading, de rest voor ongevaarlijke lading. Jaarlijks zal er naar verwachting 75.000 tot 100.000 lading door het complex gaan, deels voor Rotterdam nieuwe lading.

Dudok ontwikkelt een nieuw distributiecentrum en hoofdkantoor van 45.000 m² voor Neele-Vat Logistics

Nieuw hoofdkantoor en distributiecentrum van 45.000 m² voor Neele-Vat Logistics in Rotterdam

Dordrecht, 15 maart 2018

Neele-Vat Logistics en Dudok Logistiek Vastgoed hebben overeenstemming bereikt over de nieuwbouwontwikkeling en verhuur van een state-of-the-art distributiecentrum met hoofdkantoor van in totaal 45.000 m² in de haven van Rotterdam. De nieuwe hoofdvestiging van Neele-Vat Logistics zal worden gerealiseerd op het voormalige Port Park Pernis, in de directe nabijheid van de containerterminals van de Eemhaven/Waalhaven en grenst direct aan het kruispunt van de snelwegen A15 en A4.

De ontwikkeling voor Neele-Vat Logistics is onderdeel van de totale herontwikkeling van Port Park Pernis. Dit verouderde kantorenpark is in januari 2018 door Dudok aangekocht met als doel een herontwikkeling tot modern logistiek en kantorenpark. Het huidige complex bestaat uit vijf kantoorgebouwen van in totaal 25.000 m² kantoorruimte op een perceel van 56.000 m². Onderdeel van de totale herontwikkeling is verder een kantorencomponent van in totaal 15.000 m², hiermee komt de totale ontwikkeling op 60.000 m² verhuurbaar vloeroppervlak.

Over Neele-Vat Logistics
Het familiebedrijf Neele-Vat Logistics is een internationaal opererende full-service logistieke dienstverlener met een omzet van € 250 miljoen en 600 medewerkers. De focus ligt op integrale supply chain oplossingen voor klanten in de chemie, food, feed en retail sector. Het bedrijf heeft vestigingen in Rotterdam, Hoogvliet, Maasvlakte, Botlek, Zwijndrecht, Schiphol en Amsterdam. Daarnaast heeft Neele-Vat Logistics buitenlandse kantoren in België, Finland, Polen, Roemenië, Rusland, Italië en China.

Over Dudok Logistiek Vastgoed
Dudok Logistiek Vastgoed is onderdeel van Dudok Groep uit Dordrecht. Dudok Groep is actief als ontwikkelende belegger in groot- en kleinschalig (logistiek) vastgoed. Uitstraling, ligging en (her)ontwikkelingspotentieel van objecten zijn voor Dudok Groep van cruciaal belang. De kern van de vastgoedactiviteiten bevindt zich hoofdzakelijk in Rotterdam, Maasvlakte, Moerdijk en Dordrecht.