Peter Vinke te gast bij NT TV

Nationale actiedag in heel België op 25 februari 2021

Om de twee jaar onderhandelen vakbonden en werkgevers over het interprofessioneel akkoord (IPA 2021-2022). Momenteel lopen deze onderhandelingen zeer moeilijk en gaan ze niet zoals de vakbonden dit wensen. De Belgische vakbonden ACV, ABVV en het ACLVB organiseren daarom op donderdag 25 februari 2021 een nationale actiedag.

Wat houdt dit in voor bedrijven?
Op deze nationale actiedag is de kans groot dat verschillende Belgische bedrijven onderbezet of misschien zelfs gesloten zijn. We raden u dan ook aan hier rekening mee te houden en tijdig te informeren bij uw Belgische klant voor het inplannen van uw zending.

Meer informatie
Meer informatie over de nationale actiedag kunt u vinden op de website van het ACV.

Nieuwe Combinatie

Nieuws uit Canada

Spring Thaw (ofwel: Lente dooi)  komt eraan!

Heeft u de komende tijd vracht naar Canada of vanuit Canada?
Houd er rekening mee dat Spring Thaw eraan komt. Dit betekent dat tijdens deze periode de vrachtgewichten op de openbare weg beperkt zijn. Dit om het wegennet te beschermen. Tijdens Spring Thaw zijn de wegen veel kwetsbaarder dan in andere periodes van het jaar. Om schade te voorkomen is het toegestaan ​​om te bewegen beperkt in deze specifieke periode. Voor 2021 begint de periode van Spring Thaw op 8 maart en eindigt op 21 mei.

Benieuwd of dit invloed heeft op uw transportplannen?
Neem contact op met onze Canada specialist Elwin van Huizen via (elwin.vanhuizen@neelevat.com) voor meer informatie en advies.

‘Gespecialiseerd in heel Europa’

Neele-Vat Transport staat van oudsher bekend als de Duitslandspecialist van groot Rotterdam, maar inmiddels rijden er eigen lijndiensten naar bijna alle landen in Europa. ‘We hebben een prachtig Europees netwerk opgebouwd en voor alle regio’s hebben we specialisten in dienst’, vertelt directeur Peter Vinke. ‘Zij spreken de taal van het bestemmingsland, wat in veel markten een groot voordeel is, en weten exact waar je met een bepaald voertuig wel of niet kunt komen. Dat concept is succesvol gebleken want in zeven jaar is onze omzet ruimschoots verdubbeld.’

Neele-Vat, een familiebedrijf, is een allround logistiek dienstverlener met ruim 900 medewerkers in dienst en eigen kantoren in Engeland, Schotland, Oostenrijk, België, Italië, Polen, Moskou, Roemenië, en Finland. De transportdivisie, die zo’n 200 collega’s telt, heeft een groeiende omzet die richting de 200 miljoen euro loopt. Onder de transportdivisie vallen ook de activiteiten van VK-specialist Mammoet Ferry Service en Frankrijkspecialist Oostvogels Hazeldonk.

Neele-Vat transport opereert als een ‘asset-light’ organisatie. Vinke: ‘We hebben zelf 75 vrachtauto’s en ruim 500 trailers op de balans staan, maar we werken ook met een vaste groep van circa 260 ingehuurde chauffeurs. Zij worden volledig door Neele-Vat gepland en aangestuurd. Ze staan bovendien via telematica vast met ons in verbinding.’ Het concern verwerkt ca 8.000 transporten per week, waarbij het zich richt op groupage, deelladingen en full loads. ‘Duitsland blijft onze grootste markt met een aandeel van 18% van het volume, maar met name ook onze diensten naar Frankrijk, Iberia, Scandinavië en Oost-Europa ontwikkelen zich uitstekend.’

Haven

De transportdivisie van Neele-Vat is ooit opgericht met het oog op de Rotterdamse haven, ‘De havenlogistiek is voor ons nog steeds erg belangrijk; zegt Vinke, die verder vooral de neutraliteit van het bedrijf benadrukt. ‘We werken graag voor onze collega’s in de haven en logistieke branche en blijven dat ook als onze corebusiness zien. Transport naar en van de haven is nu eenmaal een andere tak van sport dan normaal distributievervoer. Denk aan al het papierwerk dat erbij komt kijken of de druk van het sluiten van containers.’ Mede door die focus op de haven werkt Neele-Vat Transport veel voor Rotterdamse expediteurs. ‘Maar onze klanten komen steeds meer uit heel Nederland’, benadrukt Vinke.

De afgelopen jaren richtte Neele-Vat Transport zich op de ontwikkeling van intermodaal vervoer, met het doel tegelijkertijd CO2-reductie en kostenefficiënte dienstverlening te bieden. De shortsea-diensten naar Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Rusland blijken succesvol. Vinke: ‘Verder willen we onze positie op het spoor uitbouwen. We hebben dagelijkse treindiensten naar Italië, maar we kijken ook naar andere markten. Om de intermodale positie verder te versterken willen we een crossdock-operatie bouwen op het terrein van de RST-terminal. Het grote voordeel is dat we daarmee lading heel efficiënt kunnen overslaan in containers. Het crossdock centrum moet ergens in 2023 klaar zijn en wordt een kruispunt van weg, spoor en water.’

Brexit

De Brexit geldt voor veel transportbedrijven als lakmoesproef en voor Neele-Vat Transport is dat niet anders. ‘De Brexit gaf en geeft een enorme druk op onze VK-afdelingen – bij Mammoet Ferry Transport en Neele-Vat werken ongeveer 75 mensen op de Engelse markt’, vertelt Vinke. ‘We waren en zijn helemaal voorbereid op de Brexit. Onze systemen zijn gekoppeld met alle Port Community systemen en onze Engelse agent. Hierdoor is alle informatie van klanten in de gehele keten beschikbaar. Dat het bij met name de ontvangers in het Verenigd Koninkrijk toch vaak mis gaat met douaneformaliteiten, is ‘pijnlijk’, zegt Vinke. ‘Ondanks de gedane inspanningen om klanten te informeren over de nieuwe processen en formaliteiten, zie je dat de keten niet voorbereid is.’ Toch is Neele-Vat ervan overtuigd dat het een goede oplossing kan blijven bieden voor het VK-vervoer. ‘Dat zal straks gedaan worden door specialisten en wordt minder een commodity zoals het voorheen was.’

Vinke ziet in het mobiliteitspakket van de EU een tweede uitdaging. De nieuwe regels voor onder meer rij- en rusttijden en cabotage zijn ontwikkeld om oneerlijke concurrentie tegen te gaan en tegelijkertijd chauffeurs te beschermen tegen social dumping. ‘Dat zijn doelen die je alleen maar kunt onderschrijven’, zegt Vinke. ‘Echt disruptief’ wordt volgens hem de terugkeerplicht, iedere 6 weken, van trucks naar het land van registratie. ‘Vervoerders zullen tegen elke prijs retourvracht accepteren om maar niet leeg terug te hoeven rijden, met alle CO2-uitstoot van dien. Zo gaan ze bovendien concurreren met het intermodale transport.’

Zichtbaarheid

Een belangrijke uitdaging voor 2021 is verder het uitbouwen van de zichtbaarheid van transporten. ‘Klanten willen realtime inzicht hebben en op ieder moment weten waar de lading zich bevindt’, zegt Vinke. Maar dat is heel complex. We werken met honderden vervoerders en met honderden verschillende aanbieders van telematica. Koppeling van al die systemen betekent een enorme efficiëntieslag, maar we gaan daar wel voor de komende maanden’.

Neele-Vat heeft de ambitie verder te groeien, bijvoorbeeld door overnames van transporteurs en expediteurs die passen bij de kernwaardes van het bedrijf. Neele-Vat Transport nam in 2019 Oostvogels over, een familiebedrijf gespecialiseerd in distributie en warehousing. In 2020 volgde Mammoet Ferry Transport. Vinke: ‘We zoeken naar manieren om stromen te verdikken in de sweetspots van de markt. We zoeken bedrijven die bij ons passen, zodat we ons kunnen versterken op punten waar we al sterk zijn.’

 

bron: https://www.nieuwsbladtransport.nl/

Neele-Vat maakt efficiencyslag in order management proces

Logistiek dienstverlener Neele-Vat heeft een geautomatiseerde oplossing voor zijn orderinvoerproces gevonden waarmee het klanten een hoger serviceniveau kan bieden. “We hebben naar verschillende leveranciers gekeken maar de orderconvertor van Simply Deliver kwam duidelijk als beste uit de bus”, zegt IT-manager Edwin Valstar. De oplossing is inmiddels live en de eerste ervaringen zijn positief. “We zijn sneller en flexibeler geworden.”  

Neele-Vat is een full service logistieke dienstverlener met negenhonderd mensen in dienst en vestigingen verspreid over heel Europa. Het bedrijf biedt een breed spectrum aan hoogwaardige logistieke diensten op het gebied van wegtransport, zeevracht, luchtvracht, douane en warehousing. Om als multimodale ketenregisseur alle schakels perfect op elkaar af te stemmen moet het Rotterdamse familiebedrijf over geavanceerde ICT-systemen beschikken. Simply Deliver is gespecialiseerd in cloudoplossingen voor multimodaal transport management, realtime uitwisselen van data en supply chain visibility.

Tijdrovend en foutgevoelig
“Voor onze transportactiviteiten krijgen wij dagelijks vele orders te verwerken”, vertelt Edwin Valstar, IT-manager bij Neele-Vat. “De meeste opdrachten komen binnen per mail met daarbij een bijlage met de details. Meestal is dit een PDF- of een Excel-bestand, maar ongestructureerde Word-documenten komen ook nog voor. Veel van deze orders moeten handmatig worden ingevoerd, wat tijdrovend en ook foutgevoelig is. We waren al geruime tijd op zoek naar een partij die hier een oplossing voor kon bieden, maar een geschikte partij vonden we niet. Tot we in contact kwamen met Simply Deliver.”

Proof of concept
Eén van de oplossingen die Simply Deliver biedt is de zogenaamde Simply Converter, een gebruiksvriendelijke en pragmatische tool voor het automatisch omzetten van losse bestanden tot records in een order management systeem. Hiermee worden de genoemde nadelen van handmatig overtikken ondervangen terwijl opdrachtgevers hun orders op dezelfde manier kunnen blijven versturen. “We hebben ook naar oplossingen van andere leveranciers gekeken, maar die waren een stuk complexer of minder betrouwbaar”, zegt Valstar. “Tijdens de proof of concept kwam Simply Deliver duidelijk als beste uit de bus. Ze hadden binnen een week al een perfect werkende template gebouwd, wat bewijst dat ze snel kunnen schakelen.”

Zelf software configureren
Een groot voordeel van de Simply Converter ten opzichte van andere oplossingen is dat Neele-Vat zelf de templates kan inrichten. “We hebben veel grote klanten die hun orders allemaal op verschillende manieren aan ons doorgeven. Om dat te automatiseren moet je per klant eenmalig een ordertemplate inregelen en dan is het prettig dat je niet op derden bent aangewezen. De software van Simply Deliver is eenvoudig van opzet en onze mensen hebben hier ook goede trainingen voor gehad. Hierdoor kunnen we ook zelf ingrijpen als er iets misgaat en zijn we niet voor ieder wissewasje afhankelijk van onze ICT-leverancier. Overigens zijn de mensen van Simply Deliver heel toegankelijk en liggen er korte lijnen naar het ontwikkelteam. Dus als je ze eens nodig hebt, krijg je dingen snel voor elkaar.”

Hogere kwaliteit dienstverlening
Inmiddels is de Simply Converter in gebruik genomen en profiteert Neele-Vat volop van de efficiencyvoordelen. “Dit scheelt ons echt heel veel tijd, zeker bij de complexere orders waar veel administratieve handling in zit. Het maakt ons bovendien flexibeler: tijdens piekmomenten kunnen we op volle snelheid orders blijven verwerken terwijl we voorheen aan de maximumcapaciteit van mensen waren gebonden.” Maar het belangrijkste is dat ook de klanten van Neele-Vat profiteren, benadrukt hij. “Nu het order entry proces zo soepel verloopt, zijn de doorlooptijden gedaald en worden er minder fouten gemaakt. Dit betekent richting klanten dat je betrouwbaarder wordt in je proces en meer kwaliteit biedt in je dienstverlening.”

Oplossing met potentie
Nu de eerste toepassingen tot zulke positieve resultaten hebben geleid, is Valstar voornemens om de software van Simply Deliver ook op andere plekken binnen het bedrijf in te zetten. “We hebben tot nu toe alleen naar de invoer van transportorders gekeken, maar  binnen Neele-Vat hebben we ook andere orderstromen, zoals voor onze warehouse-activiteiten en de douane-afhandeling. Het gaat dan weliswaar om andere gegevens maar de essentie is hetzelfde en ook die stromen zou je met de converter prima kunnen automatiseren. De Simply Converter is een oplossing met veel potentie die we breed kunnen inzetten. Hier gaan we binnen Neele-Vat nog veel plezier aan beleven.”

“De Simply Converter is een oplossing met potentie die we breed kunnen inzetten”

Edwin Valstar, IT-manager bij Neele-Vat

One-stop-shopping bij RBF

Midden op de Maasvlakte staat het 22.000 m2 grote opslagen distributiecentrum voor vloeibare lading van Neele-Vat Logistics en Arkem Chemicals genaamd “Rotterdam Blending & Filling”. Het recent gebouwde complex is speciaal ingericht voor de opslag, het afvullen, verpakken en mengen van zowel ongevaarlijke goederen (koopmansgoederen) als verpakte gevaarlijke stoffen.

Lees het stuk verder op: CLM Ed4 One-stop-shopping bij RBF

Fijne feestdagen

Joost Mooijweer en Priscilla van der Sluis spreken de Eindejaarboodschap van 2020 uit.

Strategische samenwerking tussen Neele-Vat Logistics en DiLX

Meerjarige strategische samenwerking tussen Neele-Vat Logistics en DiLX

Neele-Vat Logistics heeft gekozen voor DiLX om het wereldwijde supply chain-ecosysteem opnieuw te definiëren. Als technologie-innovatiepartner van Neele-Vat Logistics zal DiLX zijn ORBIT SaaS-oplossingen implementeren en digitale engineeringdiensten leveren om het supply chain-ecosysteem te transformeren.

Neele-Vat Logistics is een snelgroeiend klantgericht bedrijf en biedt end-to-end controle over logistieke activiteiten op het gebied van expeditie, distributie, zee- en luchtvracht, opslag en douaneformaliteiten.

Neele-Vat stelt een nieuwe maatstaf voor klanttevredenheid in de logistieke sector door technologische innovatie en verbeterde supply chain-oplossingen toe te passen.

DiLX ORBIT SaaS-oplossingen bieden real-time gegevensuitwisseling, brede connectiviteit, gebruiksvriendelijke -rol- en workflow- gebaseerde portaaltechnologie, automatisering van routinematige operaties en optimalisatie op basis van data gestuurde inzichten en kunstmatige intelligentie. Door deze oplossing te implementeren biedt Neele-Vat hun klanten volledige digitale controle en superieure zichtbaarheid.

Harry Luijk, CCO bij DiLX, zei: “Dit is een tijdperk van continu evoluerende toeleveringsketens, steeds veranderende traditionele rollen van intermodale transporteurs, toenemende druk op compliance en zichtbaarheid van de toeleveringsketen. We zien een enorme marktkans voor Augmented Supply Chains in alle sectoren en regio’s. De implementatie van DiLX ORBIT SaaS Solutions zal de transparantie van het supply chain-ecosysteem vergroten. En het draagt ​​bij aan de gewenste ketensamenwerking. ”

Cuno Vat, eigenaar en CEO van Neele-Vat, zei: “Met hun wereldwijde aanwezigheid, uitmuntende technologie en behendigheid lijkt DiLX de perfecte technologiepartner te zijn voor de volgende fase van onze digitale transformatie. Hun expertise biedt ons een enorme kans om innoveren en goed ontwikkelde technologische oplossingen bouwen voor onze vooruitstrevende activiteiten. DiLX’s oplossingen moedigen samenwerking en vertrouwen aan en creëren tegelijkertijd een meeslepende gebruikerservaring. We zijn verheugd om met DiLX aan deze transformationele reis te beginnen. “

De Brexit komt eraan

Geachte relatie,

Brexit is een feit en per 1-1-2021 krijgen we te maken met douanedocumenten. Ongeacht harde of zachte brexit.

Sommige aspecten zijn nog onderworpen aan een akkoord tussen de regeringen van het VK en de EU, maar wij bereiden ons voor op een mogelijke “no deal-brexit”.

Dit vereist van iedereen in de keten een goede voorbereiding, kennis van de stromen en accurate gegevens t.b.v. de documentatie. Onze (eigen ) douane-expediteurs hebben uitgebreide ervaring op het gebied van douaneprocedures. Informatie en software-interfaces die nodig zijn om onze klanten de volledige dekking te bieden. Om een vlotte en succesvolle afhandeling van goederenstromen te realiseren zullen wij onze klanten aanmoedigen om Neele-Vat Transport de volledige douanedocumentatie te laten verzorgen. Korte lijnen tussen klant, douaneagent en transporteur is namelijk essentieel om de goederenstromen in beweging te houden.

Indien wij uw aangifte mogen verzorgen hebben wij de volgende gegevens nodig :

Benodigde Data in het geval dat wij uw documentatie ( import-, Export-documentatie of beide ) :

 • Contract directe vertegenwoordiging voor Export en Import of beide (eenmalig )
 • Commercial Invoice met de Adresgegevens van de koper en de verkoper +EORI nr van beide,
 • Gespecificeerde waarde van de goederen per goederen-soort, INCO Term + plaats waarop de Incoterm van toepassing is,
 • Packing list, incl:
  • HS Code,
  • Gedetailleerde Goederenomschrijving,
  • Aantal pallets ( inclusief afmeting per pallet ),
  • Aantal colli,
  • Bruto gewicht, Netto Gewicht,
  • Type verpakking + Verpakkingscode,
  • Land van Oorsprong, Valuta ( Currency )

 Indien de douanedocumentatie geheel door u of uw klant wordt verzorgd dan hebben wij als vervoerder in geval van import vanuit de UK ( en per 01-07 waarschijnlijk ook voor de Export naar de UK ) de volgende informatie nodig :

 • MRN nummer(s)
 • Douanestatus ( T1, T2 (+ MRN in geval van Transitgoederen ) , IM, TA of RP )
 • Commercial Invoice met de Adresgegevens van de koper en de verkoper + EORI nr van beide,
 • Packing list, incl :
  • Gedetailleerde Goederenomschrijving,
  • HS Code,
  • Aantal pallets ( inclusief afmeting per pallet ),
  • Aantal colli,
  • Type verpakking + Verpakkingscode
  • Bruto gewicht
  • Aanduiding Physosanitary or Veterinary goods

Dit bovenstaande in verband met de verplichte Summiere aangifte / ENS ( Entry Summery Declaration ). Dit betreft de veiligheids- en beveiligingsgegevens die door de rederijen moeten worden ingediend. Aangezien deze gegevens het naar alle waarschijnlijkheid per 01-07-2021 ook in geval van Export naar de VK van toepassing zal zijn, zullen wij u vragen om uw gegevens voor export ook op deze manier aan te leveren zodat we ons gezamenlijk goed kunnen voorbereiden.

Let op, de reguliere goederenstroom van het continent naar het Verenigd Koninkrijk en vice versa vereist naast een Export document ook een Import-document.  Om het Import document op te kunnen maken moet de aangever o.a. de juiste verschepingsroute en het UCN nummer van de rederij ontvangen!

Voor een vlotte afhandeling van de goederenstroom is het daarom dus ook verstandig om  het importdocument door ons te laten opmaken.

De prijs van de documentatie en het bovengenoemde valt of staat met hoe u als klant ons deze gegevens presenteert,  Momenteel werken wij aan een elektronisch datasysteem wat het voor u als klant mogelijk maakt om uw gegevens digitaal aan ons te presenteren.  De mate van automatisering zal mede de prijs voor de documentatie bepalen.

Voor een gedetailleerde opgave van de documentatiekosten verwijs ik u derhalve naar uw contact in onze organisatie.  U ontvangt dan van ons een op maat gemaakte passende en scherpe prijs voor deze dienstverlening.

Met vriendelijke groet,

 

Barry Kweekel
Business Unit Manager UK & Ireland

 

Neele-Vat Transport B.V.
Phone    :    +31 88 9964150
Mobile    :    +31 6 53329343