Sinds half januari 2016 is het handelsembargo tussen de EU en VN en Iran opgeheven. Hierdoor is het transport van en naar Iran weer mogelijk. Transportbedrijf Neele-Vat Logistics is gespecialiseerd in groupage-, FTL en speciaal transport tussen Iran en Nederland. Met ons netwerk zijn we in staat om verschillende transporten te verzorgen, zoals geconditioneerde goederen, gevaarlijke stoffen (ADR) of volumegoederen.

Transport Iran