Transport en warehousing van Klasse 9.

Neele-Vat verzorgt het transport en slaat alle stoffen van klasse 9 Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen op.

Informatie

  • Klasse 9: Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
  • Beschrijving: Lithiumbatterijen, Reddingsmiddelen, Milieugevaarlijke stoffen, Stoffen die het aquatisch milieu verontreinigen, vloeibaar. Stoffen die het aquatisch milieu verontreinigen, vast. Genetisch gemodificeerde micro-organismen en organismen, Verwarmde stoffen, Andere stoffen, die tijdens het vervoer een gevaar vertonen, maar die niet onder de definitie van een andere klasse vallen.
  • Hoofdgevaar: divers

Andere klassen gevaarlijke stoffen