Brexit update

English / American

Na de verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk is er nu wel meer duidelijk geworden in de tijdslijn van de Brexit

 

De eerstvolgende stap voor de regering van Boris Johnson wordt nu om de Brexit deal goed gekeurd te krijgen in het Lagerhuis. Met de grote overwinningen na de verkiezingen lijkt dat de minste hobbel op dit moment. Moeizamer zou dat kunnen verlopen in het Hogerhuis, het House of Lords, waar deze verkiezingen niets aan de verhoudingen hebben veranderd.

 

Na het Verenigd Koninkrijk is dan de EU aanzet. Tijdens de stemming is een simpele meerderheid voldoende. Als deze stappen zijn genomen wordt in de nacht van 31 januari 2020 op 1 februari 2020 de Brexit een feit.  Op 1 februari begint een afgesproken overgangsperiode waarin het Verenigd Koninkrijk nog virtueel EU-lid blijft, dus ook deel blijft uitmaken van de interne markt. Het enige dat van de ene op de andere dag verandert, is dat de Britten geen stem meer hebben in Brussel. Voor de logistiek verandert er dus niets.

 

In februari starten de onderhandelingen over een handelsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. De hoop is dat dit geregeld is voor 31.12.2020 . EU-onderhandelingen met landen als Canada en Zuid-Korea duren vijf tot negen jaar. Die tijd is er nu niet, want de overgangsperiode loopt al op 31 december 2020

 

Er is nog een escape te vinden. Halverwege het nieuwe jaar is het laatste moment om een besluit te nemen over een verlenging van de overgangsperiode met één of twee jaar. Bijna alle betrokkenen zien dit als onvermijdelijk, omdat een alomvattend handelsakkoord niet 11 maanden tijd valt te verwachten. Johnson heeft echter steeds gezegd dat hij zo’n verlenging niet ziet zitten. 31 december 2020 Zou wel eens een nieuwe, keiharde ‘no deal’-Brexit-datum kunnen zijn. Als Johnson volhardt in zijn weigering om de transitiefase te verlengen, én als er eind volgend jaar geen handelsakkoord met de EU ligt, dan valt het Verenigd Koninkrijk op 1 januari 2021 pardoes en zonder afspraken uit de interne markt.  In dat geval gelden de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Dat leidt onvermijdelijk tot grenscontroles, tarieven en andere handelsbarrières.

 

Samengevat

Tot 31-12-2020 verandert er niets tijdens het transport van en naar het Verenigd Koninkrijk . Dus geen in- en uitklaringen of andere douane aangiften. Belangrijk wordt eventueel uitstel datum waarbij de deadline juni 2020 wordt.

Bij geen uitstel wordt het:

  • een zacht Brexit als er een akkoord is.
  • geen akkoord dan volgt een harde Brexit

 

Nieuwe ontwikkelingen zullen wij melden via de website. Mochten er tussentijds toch vragen zijn, neem dan contact met ons op.