Op al onze werkzaamheden zijn, voor zover hierna niet anders is bepaald en met uitsluiting van alle andere voorwaarden, van toepassing de Neele-Vat Algemene Voorwaarden en in aanvulling daarop de Nederlandse Expeditievoorwaarden, inclusief arbitrageclausule. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, treden wij op als expediteur. Op alle opdrachtenonderdelen die betrekking hebben op de opslag van zaken zijn van toepassing de Nederlandse Opslagvoorwaarden, inclusief arbitrageclausule. Voor alle genoemde voorwaarden geldt de meest recente versie. Nederlands recht is van toepassing. De voorwaarden zijn aan u voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld en zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden. Hieronder kunt U deze lezen en downloaden:

Let op, onze voorwaarden zijn pdf-bestanden. De Adobe PDF-reader kunt u hier downloaden

See this link for English