In Rotterdam (de Albrandswaard) beschikken wij over ruim 30.000 m2 aan gecertificeerde opslagruimte voor food & feed goederen. Hier kunnen wij alles behandelen wat te maken heeft met voeding en diervoeding. Onze mensen zijn specialisten en behandelen deze goederen dagelijks. Voor het opslaan van deze goederen zijn een aantal certificaten nodig zoals HACCP en GMP. Hieronder meer uitleg over deze certificaten. Naast food & feed goederen slaan wij ook ADR goederen op of normale handelsgoederen.

HACCP

HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Point-systematiek. HACCP is een internationaal erkende systematiek voor het produceren en beheren van veilig voedsel. Het in Nederland ontwikkelde HACCP Certificatieschema kent de HACCP benadering als uitgangspunt en wordt sinds 1996 door een breed aantal bedrijven in de voedselverwerkende industrie gehanteerd voor het produceren en behandelen van voeding op een veilige manier.
Neele-Vat is in het bezit van het HACCP-certificaat, maar welke eisen worden er nu gesteld?

 • Identificatie van voedselveiligheidsgevaren
 • Identificatie van kritische beheerspunten in het productieproces
 • Vaststelling van de grenswaarden voor ieder kritisch beheerspunt
 • Bepaling van monitoring en meting (controle) op de kritische beheerspunten
 • Bepaling van corrigerende maatregelen bij oerschrijding van de grenswaarden
 • Verificatie en validatie dat het systeem werkt en wordt nageleefd
 • Opstellen van documentatie

GMP

GMP staat voor Good Manufacturing Practice. Dit is een kwaliteitsborgingssysteem voor de humane en veterinaire farmaceutische industrie, de cosmetische industrie en de voedingsmiddelenindustrie. Neele-Vat beschikt over het certificaat GMP.
Enkele principes van GMP zijn:

 • alle grondstoffen en verpakkingsmaterialen zijn vastgelegd en moeten voldoen aan de eisen (specificaties);
 • de kwaliteit van grondstoffen en eindproducten wordt getest;
 • alle procedures zijn vastgelegd in zogenaamde SOP’s (Standard Operating Procedures) of ook wel ‘werkvoorschriften’ vastgelegd en het productieproces van iedere partij in het chargebereidingsprotocol.
 • al het personeel is gekwalificeerd en getraind voor de uit te voeren werkzaamheden; verantwoordelijkheden en taken zijn vastgelegd;
 • fabrieks- en productieomstandigheden zijn ontworpen en worden gecontroleerd om verontreiniging tegen te gaan en verwisselingen te voorkomen;
 • alle veranderingen in de werkvoorschriften en eventuele afwijkingen in de gevolgde procedures worden vastgelegd;
 • het ligt vast wie eindverantwoordelijk is voor de kwaliteit van de producten en die persoon moet voor elke partij medicijnen schriftelijk verklaren of de vastgelegde procedures gevolgd zijn.

SKAL

Neele-Vat is gecertificeerd voor de opslag van SKAL producten. Dit certificaat houdt in dat wij voldoen aan de gestelde normen voor de behandeling en opslag van biologische goederen.

Skal Biocontrole zorgt ervoor dat biologische producten ook daadwerkelijk aan de biologische wetgeving voldoen. Skal is een onafhankelijke organisatie voor het toezicht op de biologische productie in Nederland. De biologische productie is in Nederland de laatste jaren flink toegenomen. Momenteel staan 4000 boeren en overige fabricanten onder toezicht van Skal. Biologische producten zijn te herkennen aan het biologische keurmerk.

Een aantal van de voorwaarden zijn:

 • U slaat de producten op in uw eigen bedrijf (incl. opslag aan huis, garage of schuur)
 • U maakt gebruik van een gehuurde opslaglocatie. Deze locatie moet wel als nevenvestiging op uw uittreksel van de KvK staan.
 • U maakt gebruik van een andere opslaglocatie. Dit bedrijf is zelf gecertificeerd voor de opslag van biologische producten