Door de naderende Brexit, waarvan de intrede genoteerd staat op 29 maart 2019, zal er in het transportproces hoogstwaarschijnlijk een verandering plaatsvinden. Het Verenigd Koninkrijk stapt uit de Europese Unie, waardoor voor het vervoeren van en naar het Verenigd Koninkrijk (import en export) douanehandelingen nodig zijn in de vorm van het aanmaken van invoer- en uitvoerdocumenten.

Binnen Neele-Vat zijn we al een tijd druk bezig met de voorbereiding voor de Brexit. Hierbij kijken we voornamelijk hoe wij straks een snelle en goede afwikkeling van de benodigde documenten en inklaringen kunnen regelen voor uw transporten van en naar het Verenigd Koninkrijk. Onze douaneafdeling bestaat op dit moment uit 23 specialisten die voor onze eigen klanten en derden ca. 120.000 documenten per jaar opstellen. Dit gaat allemaal automatisch en we willen ernaar toe dat dit straks ook werkt voor uw transporten naar het Verenigd Koninkrijk.

Eén van de zaken die hierbij noodzakelijk is, is om als bedrijf in het bezit te zijn van een EORI-nummer (Economic Operators Registration and Identification). Het is namelijk verplicht het EORI-nummer bij alle douanehandelingen te gebruiken als identificatienummer in de gegevensuitwisseling met de Nederlandse Douane.

Met het EORI-nummer worden marktdeelnemers door de Douane in alle lidstaten op dezelfde manier geïdentificeerd. Dit levert voor zowel marktdeelnemers als voor de Douane efficiency-voordelen op, want het EORI-nummer zorgt er onder andere voor dat gegevens sneller worden uitgewisseld binnen de EU.
Filialen krijgen geen eigen EORI-nummer, maar gebruiken het nummer van de hoofdvestiging.

Dit betekent dat uw bedrijf een EORI-nummer nodig heeft. Wij adviseren u dit EORI-nummer tijdig aan te vragen bij de Douane Belastingdienst via deze link: Aanvraag EORI-nummer

De aanvraag van het EORI-nummer brengt geen kosten met zich mee, aangezien het een gratis service is van de belastingdienst. Deze aanvraag zal onze samenwerking ten goede komen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u behoefte hebben aan meer informatie, dan horen wij dat graag.

Neele-Vat Transport B.V.

Barry Kweekel
Business Unit Manager UK & Ireland
Barry.Kweekel@neelevat.com