Minister Schultz op bezoek bij Neele-Vat Logistics

Minister Schultz bezoekt Neele-Vat Logistics

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft op donderdag 5 februari 2015 een werkbezoek gebracht aan Neele-Vat Logistics in de Rotterdamse haven. Neele-Vat is een 100% Rotterdams familiebedrijf en wereldspeler in logistieke dienstverlening. Na een bedrijfspresentatie door directeur/eigenaar Ruud Vat zijn de Minister en haar delegatie rondgeleid door het bedrijf.

Vervolgens is er onder leiding van Deltalinqs-voorzitter Steven Lak een inhoudelijke discussie gevoerd met de Minister over belangrijke thema’s zoals concurrentiekracht en ondernemersklimaat, de logistieke samenwerking, de programmatische aanpak stikstof (PAS) en kansen voor waterstof. De meeste van deze thema’s spelen een grote rol bij Neele-VAT Logistics. Met name hun wens om stevig uit te breiden op de Maasvlakte met een opslaglocatie voor gevaarlijke stoffen (dit raakt vooral de PGS 29 problematiek) en de sterke betrokkenheid bij logistieke samenwerking gaven inhoud aan de thema’s.

Deltalinqs nodigt meerdere malen per jaar politici, zowel op landelijk, lokaal als Europees niveau uit voor een werkbezoek in de Rotterdamse haven. Zo zal op korte termijn de Commissie EHMD van de gemeente Rotterdam (de ‘Havencommissie’) een dag de haven ingaan en begin maart volgt het college van B&W van de gemeente Albrandswaard.

bron: Deltalinqs