Neele-Vat Logistics B.V. respecteert uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De gegevens die op deze website gevraagd worden, zoals e-mailadressen worden uitsluitend gebruikt in het kader van onze dienstverlening.

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag of aanvraag zo snel mogelijk af te handelen. Wij zullen deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Neele-Vat Logistics B.V. zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw (aan)vraag. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Wij gebruiken cookies voor het meten van het bezoek op onze website. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u in uw browser “cookies off” in te stellen. Indien u de cookies accepteert, blijven zij gedurende vijf jaar in uw computer staan, tenzij u de cookies verwijdert.

De tekst van dit privacy statement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van bedrijfsactiviteiten. Neele-Vat Logistics B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Vanzelfsprekend zal Neele-Vat Logistics B.V. waar nodig het privacy statement aanpassen aan wetswijzigingen en rechtspraak. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

Als u nog vragen hebt over ons privacy beleid, neemt u dan contact op met Neele-Vat Logistics B.V., Marco Polostraat 2-14, 3165 AL Rotterdam.