In samenwerking met ANSUL Solutions bv. organiseerde Conferm 18 april 2019 de proefblussing van het nieuwe warehouse van Neele-Vat Logistics op de Maasvlakte II. Het nieuwe distributiecentrum van ±21.000 m² is gespecialiseerd voor de opslag van koopmansgoederen en verpakte gevaarlijke stoffen. Het casco bestaat uit een betonconstructie en deels uit een staalconstructie. Uniek aan het warehouse is het afvullen, verpakken, mengen en opslag van vloeibare chemische producten wat geïntegreerd wordt in ±1500 m² van het warehouse.

HOE GAAT DE BLUSSING PRECIES IN ZIJN WERKING?

Allereerst detecteren aspiratiemelders rook of temperatuursverschillen. De detectiesystemen zijn gekoppeld aan een brandbluscentrale, die de sirenes aanstuurt. Eventuele aanwezige mensen zullen door een elektronisch (30 sec.) en pneumatisch alarm (eveneens 30 sec.) gewaarschuwd worden.

Het voordeel van dit systeem is dat een beginnende brand snel gedetecteerd wordt door het continue afzuigen en analyseren van de lucht uit het compartiment door middel van lasertechniek. Dit biedt de klant zekerheid dat een beginnende brand snel opgespoord en geblust kan worden om eventuele nevenschade te voorkomen.

Tijdens de blussing wordt de onder- en overdruk, de temperatuur en de CO2 concentratie gemeten. De ruimte dient bouwkundig gasdicht te worden gemaakt van de aangrenzende ruimtes. Er zal daarom ook getest worden of de ruimte voldoende luchtdicht is om 10 minuten het blusgas te kunnen waarborgen. Wanneer de blussing wordt gestart zal er in de ruimte een overdruk ontstaan. Het zuurstofgehalte in de ruimte wordt gereduceerd tot een lagere waarde waardoor materialen niet meer kunnen branden of herontsteken. Door middel van de overdrukluiken op het dak wordt de druk uiteindelijk geneutraliseerd.

DE UITSLAG:

De proefblussing is geslaagd! De metingen gaven voldoende concentratie en standtijd weer die voldeden aan alle vereisten.