Stimulans voor papierloos transport bij Neele-Vat

Onlangs heeft Peter Vinke, directeur van Neele-Vat Logistics, vier stimuleringsvouchers ontvangen voor de ontwikkeling van een nieuwe ICT-koppeling. Hij krijgt deze vouchers omdat de koppeling gebruik maakt van de standaarden voor elektronische uitwisseling van transportopdrachten en facturen in de sector (papierloos transport).

Meer partijen

Neele-Vat onderhoudt een groot aantal koppelingen met klanten en collega-bedrijven. Door meer gebruik te maken van standaardisatie bespaart de logistiek dienstverlener niet alleen op (ICT-)kosten, maar optimaliseert hij ook de informatie-uitwisseling in de sector. ‘Wij hebben als bedrijf veel input geleverd bij de totstandkoming van de standaarden en deze vanzelfsprekend geïmplementeerd. Maar het is van belang dat meer partijen kiezen voor papierloos transport’, aldus Vinke.

Sectorstandaarden

Om het gebruik van elektronische gegevensuitwisseling te vereenvoudigen, zijn sectorstandaarden van belang. Hieraan kunnen bedrijven en ICT-leveranciers zich conformeren. Met de elektronische uitwisseling van gegevens is minder klantspecifieke ICT-ontwikkeling nodig, met lagere kosten tot gevolg. Daarnaast brengt een elektronische uitwisseling praktische voordelen met zich mee; het gebruik van e-mail, fax en telefoon neemt bijvoorbeeld aanzienlijk af.

Papierloos Transport

TLN geeft samen met Evofenedex en Beurtvaartadres invulling aan de ontwikkeling van standaarden voor transportopdrachten, facturen en de AVC-CMR vrachtbrief (TransFollow). Ook het Neutraal Logistiek Informatie Platform is pleitbezorger van papierloos transport en hoopt deze ontwikkeling met de inzet van genoemde vouchers te stimuleren. Bedrijven die kunnen aantonen dat er een unieke koppeling is gerealiseerd, op basis van de sectorstandaarden, komen in aanmerking voor een voucher van € 1.000. Per bedrijf worden maximaal vijf vouchers uitgegeven.

Ondersteuning

TLN en Beurtvaartadres zien in de NLIP-stimuleringsvoucher een nuttig instrument om ondernemers de benodigde randvoorwaarden voor papierloos transport te laten creëren. Bij de ontwikkeling van papierloos transport zijn vaak meerdere partijen betrokken. Dit vraagt de nodige inspanningen voor wat betreft de implementatie. De vouchers bieden dan een aanvullende (financiële) ondersteuning.​

Bron: https://www.tln.nl/