Verandering in Duitse tolheffing

De aanpassingen van de Duitse tolheffing hebben onherroepelijk een flinke invloed op de transporttarieven van 2019.

Wat is er aan de hand:
Sinds juli 2018 is naast de Autobahn ook de Bundesstrasse tolplichtig geworden. Dit betekent dat de tolheffing is uitgebreid van 15.000 naar 52.000 kilometer. In de praktijk gaat het daarmee over de “last en first mile” en het transito verkeer heeft hier geen last van. De Duitse regering beoogt hiermee op jaarbasis € 2,5 miljard extra op te halen.
Het gepresenteerde voorstel van het Duitse kabinet is om de toltarieven verder sterk te verhogen   vanaf 1 jan 2019. Deze verhoging is exorbitant. Voor een vijfassige combinatie met Euro 6 motor gaat de tol van € 0,135 naar € 0,187, dus bijna 39% stijging. De definitieve beslissing moet nog door het parlement genomen worden, maar de Duitse transportorganisaties hebben ons laten weten dat de maatregel niet aan te vechten valt.

Wat zijn de verwachte gevolgen:Neele-Vat logistics
Deze enorme kostenstijging wordt de transportwereld door de Duitse overheid opgelegd en zullen gevolgen hebben voor de transporttarieven van 2019.
Op dit moment kunnen we nog niet de exacte gevolgen bepalen. Een voorzichtige inschatting is dat het effect van de tolverhoging en -uitbreiding op de transporttarieven vanaf Nederland naar het Ruhrgebied 2% zal bedragen, oplopend tot 4 % naar bestemmingen verder in Duitsland.
Belangrijk voor u is ook om te weten dat het verwachte effect op het transito verkeer, afhankelijk van het bestemmingsland, tussen € 28 en € 36 per enkele rit zal liggen.

Nogmaals benadrukken wij dat deze informatie enkel informatief is en alleen betrekking heeft op het effect van de Duitse tolverhoging. Andere kostenstijgingen zoals bijvoorbeeld CAO- afspraken, onderhoud en verzekeringen zijn hier niet in meegenomen.

Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

Peter Vinke
Directeur Transport
Neele-Vat Logistics B.V.