Vrijhandelsakkoorden met Australië en Nieuw Zeeland

 

Op 22 mei 2018 hebben de EU-handelsministers het licht op groen gezet voor onderhandelingen over vrijhandelsverdragen met Australië en Nieuw-Zeeland. EU-commissaris Cecilia Malmström (handel) reist de komende weken naar de hoofdsteden Canberra en Wellington voor de officiële start van de gesprekken.

Nederland is voorstander van ‘brede en ambitieuze’ handelsakkoorden met beide landen.

De volgende onderwerpen komen in de onderhandelingen aan de orde:

 • handel in goederen
 • veterinaire en fytosanitaire maatregelen;
 • intellectueel eigendomsrecht;
 • overheidsaanbestedingen;
 • duurzame ontwikkeling;
 • technische handelsbarrières;
 • (duurzame) energie;
 • handel in diensten;
 • mededinging;
 • douane en handelsfacilitatie;
 • handelsmaatregelen;
 • transparantie

Het gevolg van dit vrijhandelsakkoord zal zijn dat er in het handelsverkeer tussen EU en genoemde landen geen invoerrechten meer geheven zullen worden.

Datum van ingang zal nog wel even duren deze is ook nog niet bekent gemaakt. Meestal nemen zulk soort onderhandeling vrij veel tijd in beslag. U kunt zeker rekenen op 18 maanden.
Mochten wij ondertussen meer kunnen melden, dan houden wij u zeker op de hoogte.

 

Bron: https://info.vnoncw-mkb.nl/