Incoterms is een internationale standaard over de rechten en plichten van de koper en verkoper bij het internationaal transport van goederen.