Open dag Scheepvaart en Transport College

Ook dit weekend was Neele-Vat weer aanwezig bij de open dagen van het STC (Het Scheerpvaart en Transport College te Rotterdam). Richard Kraaijeveld, BPV Coördinator Havenlogistiek STC-Group: “Neele-Vat en de STC-Group werken al langere tijd succesvol samen. Vanuit de MBO-sectoren Havens, Wegtransport en Logistiek vinden jaarlijks circa 50 leerlingen een stageplaats binnen Neele-Vat. Niet alleen als stage-bedrijf is Neele-Vat een sparringpartner, maar ook zijn zij actief in de overleggroepen die de STC-Group met het bedrijfsleven heeft, leveren zij een bijdrage aan open dagen en verzorgen zij gastlessen en rondleidingen”.