Supply Chain Management (SCM)

Supply Chain Management (SCM) is een essentieel aspect van moderne bedrijfsvoering, dat zowel complex als cruciaal is voor het succes van een onderneming. Het concept omvat het overzichtelijk beheren van alle processen die betrokken zijn bij het produceren en leveren van producten en diensten aan de eindgebruiker. Dit houdt in dat vanaf het moment dat een grondstof uit de aarde wordt gehaald of geproduceerd tot het moment dat het eindproduct bij de consument belandt, elke stap zorgvuldig wordt beheerd en geoptimaliseerd.

 • Definitie en Belang: Supply Chain Management (SCM) richt zich op het efficiënt en effectief stroomlijnen van de stroom van goederen en diensten. Het omvat de planning, uitvoering en controle van alle activiteiten die betrokken zijn bij het zoeken en inkopen van materialen, productie, opslag en uiteindelijk de distributie van goederen naar de eindgebruiker. Het doel hierbij is om de productie- en distributieprocessen zo te coördineren dat de totale kosten worden verlaagd, terwijl de service aan de klant op het hoogst mogelijke niveau blijft.
 • Werkwijze: De werking van SCM kan worden geïllustreerd aan de hand van een eenvoudig voorbeeld. Stel, een bedrijf produceert fietsen. Om efficiënt te werken, moet het bedrijf:
  • De grondstoffen voor de fietsen (zoals staal, rubber en plastic) tegen de beste prijs inkopen en zorgen dat deze op tijd in de fabriek zijn.
  • Het productieproces zo inrichten dat er zo min mogelijk tijd en middelen worden verspild.
  • Zorgen voor een opslagfaciliteit waar de afgewerkte fietsen veilig kunnen worden bewaard tot ze naar de winkels worden verzonden.
  • De distributie van de fietsen naar winkels coördineren op een manier dat deze snel en kosteneffectief gebeurt, zodat de eindconsument ze gemakkelijk kan kopen.
 • Voordelen: Door een goed georganiseerd SCM-systeem kan het bedrijf:
  • De kosten verlagen door efficiëntere productie en minder verspilling.
  • Snellere leveringstijden realiseren, waardoor de klanttevredenheid toeneemt.
  • Flexibeler reageren op veranderingen in de marktvraag of mogelijke verstoringen in de toevoerketen.