Cyprus is gelegen op het gelijknamige eiland Cyprus in het oosten van de Middellandse Zee, ca. 70 km ten zuiden van Turkije en 105 km ten westen van Syrië. Cyprus behoort geografisch gezien tot het Aziatische continent, maar om politieke en culturele redenen wordt het soms ook tot Europa gerekend. Sinds 2004 is Cyprus lid van de Europese Unie. Er wonen iets meer dan 1,1 miljoen inwoners op Cyprus.