Actieve Veredeling

Actieve Veredeling is een specifieke regeling binnen de Europese Unie die van toepassing is op bepaalde goederen die vanuit niet-EU-landen worden geïmporteerd voor verwerking, om vervolgens in gewijzigde vorm te worden geëxporteerd. Dit proces zorgt ervoor dat de betrokken goederen neutraal worden behandeld qua douanerechten. Hierdoor zijn deze goederen vrijgesteld van douaneformaliteiten, aangezien ze slechts tijdelijk in de EU verblijven. Dit elimineert ook de noodzaak voor de invoeromzetbelasting en ondersteunt zo de internationale arbeidsverdeling en de betrokken bedrijven.

Verschillende Vormen van Actieve Veredeling

De regeling van Actieve Veredeling kent diverse vormen onder de douanewetgeving van de EU:

  • Actieve Veredeling – Bewerking: Bij deze vorm behouden de goederen hun individuele kenmerken, maar wordt minstens één van hun oorspronkelijke eigenschappen gewijzigd. Een voorbeeld is textiel dat een andere kleur krijgt, maar in grootte, materiaal en snit hetzelfde blijft.
  • Actieve Veredeling – Verwerking: Hierbij blijven de goederen intact, maar worden ze gecombineerd met andere componenten om een nieuw product te vormen dat niet meer gescheiden kan worden. Dit resulteert in het verlies van hun individualiteit. Agrarische grondstoffen die in de EU worden verwerkt tot voedingsproducten zijn hier een goed voorbeeld van.
  • Actieve Veredeling – Herstelling: Dit betreft de reparatie van defecte goederen die in Europa zijn ingevoerd, zoals het vervangen van versleten onderdelen.
  • Actieve Veredeling – Gebruik van Productiemiddelen: Dit omvat het gebruik van diverse productiemiddelen om bepaalde goederen voor export te verfijnen, waarbij deze enkel hun economische waarde ontvangen zonder substantiële wijziging.

Douaneprocedures van Actieve Veredeling

  • Actieve Veredeling – Niet-Verzamelprocedure: Deze procedure zorgt ervoor dat geïmporteerde goederen die voor binnenlandse verwerking worden ingevoerd, vrijgesteld blijven van invoerrechten.
  • Actieve Veredeling – Teruggaafprocedure: Bij deze procedure worden invoerrechten geheven op de betreffende goederen. Bij bewijs van export worden deze rechten terugbetaald.