Douaneformaliteiten

Nieuwe Europese douanewetgeving

Per 1  mei  wordt  het  Communautair  Douane  Wetboek (CDW) vervangen door het Douanewetboek van de Unie (DWU  voorheen  UCC).  De  nieuwe  douanewetgeving  is nodig, omdat de douane steeds meer digitaliseert, er meer aandacht  is  voor  veiligheid  en  omdat  men  wetgeving  eenvoudiger  willen  maken  voor  bedrijven.  De  Union Customs Code (UCC), vervangt daarom op 1 mei 2016 het Communautair  Douane  Wetboek  (CDW).  Over  de toepassingsverordening van het UCC wordt op dit moment de  laatste  hand  gelegd.  Dit  is  de  vervanging  van  het TCDW.

 

Overgang

Overigens verandert niet alles per 1 mei 2016 – er is een overgangsperiode tot en met 2020. Wetgeving die alleen geïmplementeerd kan worden met een aanpassing of de bouw van  nieuwe  IT-systemen,  wordt  pas  later  van toepassing. Ook voor regelingen zoals douanewaarde en entrepot type D gelden overgangsbepalingen. ‘Papieren’ wijzigingen, zoals AEO en de Bindende Tarief Inlichting, worden  wel  op  1  mei  van  kracht.

 

Wijzigingen

AEO

De wijzigingen in de AEO-regels vallen mee. Wel wordt AEO nog  meer  een  basisvoorwaarde  voor  andere douanevereenvoudigingen  en  -vergunningen  dan  nu. Ook  komen  er  aanvullende  eisen  aan  praktische beroepservaringen of -kwalificaties. Zo is er minimaal drie jaar praktische  beroepservaring  of  een  gekwalificeerde opleiding  nodig.  De  wijze  waarop  dit  moet  worden aangetoond is niet duidelijk.

Douanewaarde

De douanewaarde van de goederen kan op verschillende manier worden  vastgesteld.  De  definitie  van  de  meest gebruikte  methode  (de  transactiewaarde)  wordt  echter geherformuleerd.  De  transactiewaarde  zal  nu  worden vastgesteld door de laatste verkoopwaarde direct voordat de  goederen  het  grondgebied  van  de  Unie  worden binnengebracht.

 

Bindende Tarief Inlichtingen (BTI) en Bindende Oorsprong Inlichting (BOI)

Momenteel kunnen  bindende  tarief-  en oorsprongsinlichtingen  worden  aangevraagd  bij  de douane. Het gebruik hiervan is nu niet verplicht, maar dat verandert. Zodra een bedrijf een BTI of BOI aanvraagt, moet  het  nummer  van  de  inlichting  verplicht  worden gemeld in de aangiften en geldt hetgeen gesteld is in de inlichting.  Let  op:  dit  geldt  ook  voor  BTI  en  BOI  die bedrijven  nu  al  hebben.  Mocht  iemand  een  BTI  of  BOI hebben,  maar  deze  nooit  gebruiken,  dan  moet  er  een verzoek worden gedaan om deze te laten intrekken. De geldigheidsduur voor nieuwe BTI en BOI wordt per 1 mei 2016 verlaagd van zes naar drie jaar.

 

Onvolledige aangifte

Veel bedrijven maken gebruik van een ‘onvolledige aangifte’. Dit betekent dat er een aangifte  wordt gedaan  zonder dat  alle  gegevens  (bijvoorbeeld  een  oorsprongsdocument) beschikbaar zijn. De UCC stelt dat bij regelmatig gebruik van deze vereenvoudiging een vergunning nodig is. Wat de UCC precies met ‘regelmatig’ bedoelt is nog niet duidelijk, maar dit zou vijftig keer per maand kunnen zijn. De termijn voor het  aanleveren  van  de  aanvullende  gegevens  wordt  wel verkleind naar tien dagen.

 

Inschrijven in de administratie (maandaangifte)

Er worden  aanvullende  eisen  gesteld  aan  het  doen  van aangifte door middel van een inschrijving in de administratie (de  huidige  maandaangifte  of  domiciliëringsprocedure).  Er wordt momenteel gesproken over hoe de  wijzigingen eruit zien, maar dat er een toenemend aantal meldingen komt, lijkt vrijwel zeker.

 

Bijzondere regelingen (douane-entrepot en actieve veredeling)

De huidige indeling van douane-entrepots (type A tot en met F) vervalt. In plaats daarvan komen er drie typen publieke entrepots en één type privaat entrepot. Het private entrepot is een  mix  van  het  huidige  entrepottype  C  en  E.  Hoe  de Nederlandse entrepothouders C en E overgaan, is nog niet duidelijk. De regelingen actieve veredeling (AV) schorsing, AV  terugbetaling  en  behandeling  onder  douanetoezicht worden  alle  samengevoegd  onder  één  regeling  AV.  Deze ene  regeling  is  vergelijkbaar  met  de  huidige  regeling  AV-schorsing. In de overgangsbepalingen is wel bepaald dat de huidige vergunningen in principe van kracht blijven onder de huidige voorwaarde tot de einddatum van de vergunning.

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de uw contactpersoon binnen Neele-Vat Logistics.

 

bron: www.evo.nl